Koen Daniël Schukkink

Schrijver van verhalen met impact!

Stem van Borne
Ik ben Koen Daniël Schukkink. Oprichter van de Stem van Borne en schrijver van verhalen met impact. Met een positieve, open blik en veel nieuwsgierigheid beweeg ik mij door het leven. Ik ben oprecht geïnteresseerd in de verhalen van alledaagse mensen. Verhalen brengen mensen bij elkaar. Met de Stem van Borne geef ik diepgang en inhoud aan social media en internet. Mijn verlangen is dat Bornse mensen via mijn verhalen het contact met elkaar aangaan en geïnspireerd raken door elkaar.
Mijn uiteindelijke doel: Mensen dichter bij elkaar brengen!

Goed noaberschap hoort bij Borne en Twente!

Bornse Streken
Ik ben ook de oprichter en schrijver van Bornse Streken. Als satirisch nieuwsmedium streven we ernaar om Borne scherp en fris te houden. We geloven dat humor en satire een effectieve manier zijn om de samenleving kritisch te bekijken en te bevragen. We willen Bornse Streken laten groeien als een platform waarop onze lezers kunnen lachen, reflecteren en zich bewust worden van lokale gebeurtenissen op een unieke en satirische manier.

Met nen knipoog zegn wat a'j meent!

“Angst is mer veur efkes, spiet is veur altied!”