Bornse Britt

"Toen de corona crisis kwam ben ik gaan kijken hoe ik mijn beste beentje voor kon zetten."

Covid-19 virus

Toen er door het COVID-19 virus allemaal maatregelen kwamen in Nederland, en het dagelijkse leven enorm veranderde voor heel veel mensen, ben ik gaan kijken hoe ik mijn beste beentje voor kon zetten.

Via Stacey Bosman hoorde ik dat de voedselbank in Borne ging sluiten en dat er veel gezinnen waren die hierdoor zonder eten kwamen te zitten.

Uiteindelijk is toen het Dreamteam Borne opgestart en heb ik laten weten me hier graag voor in te zetten. Bij elkaar zijn we met 7 dames die elkaar vooral kennen van voetbalclub BVV Borne.

Dreamteam Borne

Het Dreamteam Borne zamelt boodschappen in om uit te delen aan arme gezinnen die dit echt nodig hebben. Op het hoogtepunt hielpen we tijdens de corona crisis zelfs meer dan 80 gezinnen.

Toen de voedselbank in Borne weer open ging hebben we besloten dat we door zouden gaan met ons Dreamteam, om juist ook de mensen die geen recht hebben op voedsel van de voedselbank, te kunnen blijven helpen. Inmiddels helpen wij zo al 28 gezinnen in Borne.


Ik werk mee aan het Dreamteam omdat ik het heel erg vind dat er dus daadwerkelijk mensen zijn in Borne en omstreken die door armoede niet voldoende te eten hebben.

We merken dat deze mensen het moeilijk vinden om te zeggen dat ze een pakket nodig hebben.

Het is dan heel erg mooi om te zien dat deze mensen uiteindelijk enorm dankbaar en vol blijdschap vertrekken met een pakket met boodschappen.


Ook ben ik heel dankbaar voor de mensen en sponsoren die steeds weer middelen beschikbaar stellen ten gunste van ons project.

Elke woensdag tussen 18.00 uur en 20.00 uur zijn wij in het oude kringlooppand om eten in te zamelen. Onze vaste hoofdsponsor is Plus Wallerbosch. Bij de kassa kunnen mensen voedsel uit hun mandje doneren aan het Dreamteam. Als mensen bijvoorbeeld twee pakken jus ‘d Orange hebben gekocht maar denken, ik heb er maar 1 nodig, dan kunnen ze deze doneren in een krat voor het Dreamteam. Op deze manier komt er een heleboel voedsel bij ons terecht.

Verjaardagsbox Borne

Sinds kort werken we ook samen met de stichting Verjaardagsbox Borne. Als het vieren van een verjaardag voor een kind een probleem is door financiële moeilijkheden dan zorgen zij er voor dat er door middel van een verjaardagsbox toch bijvoorbeeld taart, versiering en een cadeautje is voor dit kind. Een geweldig concept! Zij regelen inmiddels ook voor “onze” kinderen die gebruik maken van het Dreamteam een verjaardagsbox.


Juf Britt

Toen door de corona de scholen dicht gingen heb ik een berichtje geplaatst op Facebook met de vraag of ik kon oppassen op kinderen van ouders die tijdens de corona lock-down wel gewoon moesten werken maar geen oppas hadden voor hun kinderen.

Ik ben toen op een kind gaan passen en uiteindelijk zijn er nog een paar ouders bij gekomen uit dezelfde buurt die met dezelfde vraag bij mij kwamen.

In de aanbouw van een huis daar in de buurt hebben we een klaslokaaltje gemaakt en heb ik een tijd lang opgepast op 6 kinderen en hen zelfs les gegeven. 

Ik vond het super leuk te zien dat deze kinderen na een tijd ook echt wat geleerd hadden.

Misschien dat ik in de toekomst wel iets wil gaan doen met lesgeven want ik vind dit heel leuk.

Drijfveer

De ultieme drijfveer waarom ik deze dingen doe is om mijn steentje bij te dragen en hulp te bieden waar dit mogelijk is. Daarnaast leer ik er enorm veel van en heb ik er dus ook veel aan bij mijn opleiding Maatschappelijke zorg en verzorgende IG, die nog een jaar duurt. Daarna zou ik nog graag niveau 4 er achter aan doen en dan beginnen met werken.


De komende tijd blijf ik mijn steentje bijdragen middels het Dreamteam Borne en hoop ik dat we nog lang veel gezinnen kunnen blijven ondersteunen.